۱۴
اردیبهشت-۱۳۹۵

اجرای موسیقی نواحی ایران توسط گروه موسیقی چاهی در افتتاحیه نمایشگاه گروه فاخته

اخبار   /  

photo_2016-05-01_19-38-44

اجرای گروه موسیقی چاهی در افتتاحیه نمایشگاه گروه فاخته در برج مهستان
گروه موسیقی چاهی  در افتتاحیه نمایشگاه گروه فاخته به اجرای موسیقی پرداخت و توجه همگان را به خود جلب نمود.در این اجرا که سرپرستی آن را مازیار چاهی بر عهده داشت قطعات مختلفی از موسیقی نواحی ایران به اجرا درآمد.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec