۱۴
اردیبهشت-۱۳۹۵

شروع دوره های جدید کلاس ها گروه نوازی

اخبار   /  

کانون تخصصی موسیقی چاهی در نظر دارد برای پیشرفت و شکوفایی هنرجویان با استعداد دوره جدیدی از کلاس های گروه نوازی را برگزار نماید.شرکت در این دوره محدودیت سنی نداشته و برای تمامی سنین برگزار می شود .برای اطلاع از برگزاری این دوره ها با دفتر کانون موسیقی چاهی درتماس باشید.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec